*ประกาศ* ตรวจผลสำหรับผู้ที่เข้าสอบออนไลน์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดผลสอบ

ประกาศสำคัญ

โครงการ วัดโอกาสสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร “ไต่ฟ้า คว้าดาว”

By SE-ED และ Pre Cadet Academy

กำหนดการของกิจกรรม เป็นดังนี้

ประกาศผลการสอบ